Centrum kinantropologického výzkumu

Stránky byly přemístěny na novou adresu: www.cfkr.eu

Center for Kinanthropology Research

Web presentation has been moved to a new address: www.cfkr.eu